Algemene voorwaarden van Praktijk Marjolein de Vries

Privacy

 • Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 • Praktijk Marjolein de Vries geeft geen informatie aan derden zonder jouw toestemming.

Annuleren behandeling

 • Onder een behandeling wordt verstaan een

  Soul Reading, Licht Consult, Holistische EMDR, Multi Energetische Essentie behandeling en Wandelen met Marjolein.

 • Een behandeling kan per email voor aanvang tot 24 uur kosteloos worden geannuleerd of worden verschoven.
 • Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder vooraf bericht wordt 70% van het behandeltarief bij cliënt in rekening gebracht.
 • In het geval van annulering van een behandeling binnen 24 uur voor aanvang – wordt 70% van het behandel tarief bij cliënt in rekening gebracht.
 • In het geval van het verzetten van een behandeling – binnen 24 uur voor aanvang – wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

Annuleren HSP Café 

 • Na reservering per email/facebook/whats app is de inschrijving voor een HSP Café definitief.
 • Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang is deelnemer het volledige bedrag van €15,00 verschuldigd. Ook wanneer men zonder afbericht niet verschijnt bij een HSP Café. Een factuur wordt verzonden.
 • De annulering is kosteloos wanneer de plek wordt ingevuld door een geschikte plaatsvervanger. Overleg met Praktijk Marjolein de Vries of er sprake is van een reservelijst. Een ander mogelijkheid is om zelf zorg te dragen voor een geschikte plaatsvervanger.

Annuleren Workshop

 • Na reservering per email en betaling is de inschrijving definitief.
 • De annulering is kosteloos wanneer deelnemer zorgt voor een geschikte plaatsvervanger. Dit kan alleen in overleg met Praktijk Marjolein de Vries. Deelnemer krijgt dan het betaalde bedrag terug.
 • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is deelnemer 50% van het workshopbedrag verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang is deelnemer het volledige workshopbedrag verschuldigd.

Disclaimer

 • Behandelingen, workshops of retraites vervangen nooit het bezoek van een arts of een medisch specialist. Adviezen gegeven door Praktijk Marjolein de Vries zijn nooit bedoeld ter vervanging van regulier medisch advies.
 • Wanneer je onder behandeling bent van een arts of medisch specialist dient deze voortgezet te worden.
 • Bij het gebruik van medicatie mag deze alleen gewijzigd of beëindigd worden na overleg met je behandelend arts of specialist.
 • Als reactie op een behandeling kunnen genezingsreacties optreden. Deze zijn vaak onschuldig. Neem contact op met je (huis) arts als je het niet vertrouwd.
 • Bij acute medische of psychische klachten adviseert Praktijk Marjolein de Vries contact op te nemen met huisarts of behandelaar naast het advies van Praktijk Marjolein de Vries.
 • Praktijk Marjolein de Vries is niet verantwoordelijk voor fysieke, psychische, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na het bezoek van een behandeling, workshop of retraite.
 • Een behandeling, workshop of retraite is op eigen risico.