Lichaamsgerichte therapie Friesland

Energetisch werk

Energetisch werk betekent vanuit energetisch holistisch perspectief dat een evenwicht wordt gezocht tussen lichaam, ziel en geest. Als deze balans wordt gevonden voelen we ons evenwichtig, gezond en gelukkig. Bij de meeste mensen overheerst vaak één van de krachten van de persoonlijkheid (denken, willen of voelen) waardoor we uit evenwicht kunnen zijn. Vanuit deze onbalans worden telkens dezelfde keuzes gemaakt. Patronen herhalen zich waardoor we het gevoel krijgen vast te zitten of niet in onze kracht te staan.

Energetisch werk vormt eenheid tussen lichaam ~ ziel ~ geest.

Ik werk vanuit een energetische visie, waarbij ieder mens uniek is en zelf richting en zin geeft aan zijn leven. Als mens kunnen we er bewust voor kiezen onze levensweg te bewandelen in harmonie met onze kern. Lichaam, ziel en geest vormen daarbij een eenheid. Zij zijn de basis voor zelfontwikkeling.

Mens-ontwikkeling betekent voor mij dat we ervan uitgaan dat alles wat we wezenlijk zijn in onszelf al aanwezig is. Het overbodige kunnen we stap voor stap weghalen. Zo kunnen we als mens authentiek worden en ons leven vorm geven zoals we dat zelf wensen. Het leidend principe daarbij is het diepe verlangen naar liefde en eenheid dat in ieder mens aanwezig is.
Vanuit dit perspectief nodig ik je uit een reis naar binnen in jezelf te maken.

Van binnen naar buiten

Mijn missie is je weer dichter bij je innerlijke kracht en bezieling te brengen.
★ Om je leven en werk vorm te kunnen geven vanuit je innerlijke kracht. Bij wat je écht van binnenuit wil en wat écht belangrijk voor je is.
★ Om je innerlijke inspiratie te ontdekken zodat je met plezier door het leven gaat.
★ Om je natuurlijke gaven in te kunnen zetten om een zinvolle bijdrage aan de wereld kunnen leveren.
★ Om authentiek te zijn, vrij van trauma’s, blokkades en belemmerende overtuigingen.
★ Om op het gebied van gezondheid aan te zetten tot zelfgenezing. Het fysieke lichaam zien we als een onderdeel van een geheel waar veranderingen op alle niveaus – fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk – zich manifesteren.
★ Om je bewust te maken van de relatie tussen lichaam, ziel en geest.

Een traumavrij mens is stabiel, vergevend en veerkrachtig bij tegenslag.

© Copyright - Praktijk Marjolein de Vries 2023