EMDR

EMDR (Eye Movement, Desensitisation & Reprocessing)

EMDR is een eenvoudige behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Schokkende, stressvolle, angstige of eenzame ervaringen die in je leven een nadrukkelijke rol blijven spelen, zijn met EMDR goed te behandelen.
Met een enkele EMDR sessie kan worden bereikt wat anders jarenlang verwerking kan vragen. Ervaringen die een continue psychische druk blijven geven, zoals incest, mishandeling, een overval, een tragisch ongeval, een diagnose van een ernstige ziekte of het verlies van een familielid. Psychologen, ziekenhuizen en andere zorgverleners passen de EMDR techniek dan ook steeds meer toe vanwege het bijzondere snelle en blijvende resultaat. Door gebruik van bepaalde technieken wordt opgeslagen informatie in de hersenen veranderd.

EMDR is een wonder van eenvoud en effectiviteit. 

De meeste mensen hebben wel iets meegemaakt dat (onbewust) invloed heeft op stemming, gedrag en levensgeluk. Zowel van recente gebeurtenissen, als van vele jaren terug. Een trauma hoeft men zich niet bewust te zijn. Nare ervaringen, ook uit de babytijd, kunnen levensvreugde en zelfvertrouwen nu nog sterk beïnvloeden.

Symptomen van trauma
Wanneer de volgende symptomen zich voordoen kan er sprake zijn van een onverwerkt trauma: vermijdingsgedrag, ongemotiveerdheid, verhoogde spanning die niet te ontspannen is, sterke schaamte of schuldgevoelens, zelfafkeer, destructieve tendensen, chronisch slecht humeur, agressiviteit, neurosen, fobieën, depressie, angsten, relatie- en sociale problemen, paniek, nachtmerries, gestoorde slaap, onrust, piekeren, stressgevoeligheid en een laag zelfbeeld.

Waarvoor kan EMDR worden ingezet?
Een schokkende, schaamtevolle of anderzins ingrijpende ervaring kan in slechts één sessie worden losgekoppeld van de traumatische verankering in de hersenen. Nachtmerries en angsten kunnen verdwijnen. Denk aan de gevolgen van een: ramp, brand, overval, oorlogstrauma, ongeluk, bijna verdrinkings- of verstikkingservaring, schokkend nieuws, ernstige ziekte, langdurige ziekte, bedrog, verraad, ontslag, lichamelijk geweld, verkrachting, aanranding, pestervaringen en bedreiging. Het kan ook een gebeurtenis in het leven zijn die niet direct onder de noemer ‘trauma’ valt, maar die nog steeds spanning of droefheid oproept. Zelfs wanneer men zich niets kan herinneren, kan toch effectief gewerkt worden met de vroegste jeugd (bijvoorbeeld overlijden kind, scheiding ouders, te vaak verhuizen, ziekte, operatie of een val van de trap als baby en peuter).

Seksueel misbruik
Veel mensen lijden zonder te weten aan een ervaring van ongewenste intimiteit in de baby-, kleuter- of kindertijd. Een voorval van één minuut kan een grote impact hebben op het verdere leven. Naar schatting heeft 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 5 mannen zo’n ervaring in de jeugd gehad. Het bewuste blokkeert eenvoudigweg de herinnering. Deze blijft echter wel in het onderbewuste werkzaam. Spanningen, gebrek aan zelfvertrouwen, werk- en relatieproblemen zijn het gevolg. Zowel met kinderen als volwassenen kan bij vermoeden van incest een EMDR sessie worden gedaan. De herinnering zelf hoeft daarvoor niet bewust aanwezig te zijn.

Moedeloosheid wordt vitaliteit
Spanning wordt ontspanning
Angst wordt veiligheid
Stress wordt kracht.

Overlijden
Het overlijden van een dierbare vormt een aanslag op de basisveiligheid in het leven. EMDR kan mensen helpen om het verdriet bij het overlijden van een broer, zus, vader, moeder, opa, oma, of zelfs een geliefd huisdier te verwerken. Ook wanneer men te jong was om een bewuste herinnering aan het overlijden te hebben, is zo’n ingrijpende gebeurtenis ook voor peuters een indringende ervaring die onzichtbaar zijn sporen nalaat. Een EMDR sessie kan het hele gezin ten goede komen, ongeacht hoelang geleden dit overlijden plaatsvond.

Aanhoudende situaties
Psychische, emotionele en lichamelijke problemen kunnen ontstaan door zich herhalende vernederende, schokkende, schaamtevolle of droevige gebeurtenissen. Denk hierbij aan mishandeling, emotionele verwaarlozing, een koude jeugd, zondebok in schooltijd, langdurig buiten het sociale leven vallen, alleen staan, langdurig ziek zijn, werkproblemen, een slepende scheiding met haat en nijd, financiële problemen etc.

EMDR sessie
Een EMDR sessie wordt zittend gedaan. Het duurt bij volwassenen tussen de 60 minuten en 2 uur. Dit is vooraf niet te zeggen. Ik zal je laten terugdenken aan de gebeurtenis: de beelden, gevoelens en gedachten. Door eenvoudige links- rechts bewegingen met de ogen, handen, of door een klikgeluid, worden deze gedachten, beelden en gevoelens stap voor stap losgekoppeld en vervangen door gewenste beelden en overtuigingen. De cliënt is de kapitein die aangeeft wat wel en niet goed voelt.

Een traumavrij mens is stabiel, vergevend en veerkrachtig bij tegenslag.

Review van een cliënt
Al meer dan 20 jaar kampte ik met depressies die voor een gedeelte samenhingen met een PTSS (posttraumatische stress stoornis). Ik heb heel veel EMDR sessies gehad maar de beelden, dromen en emoties bleven maar terug komen. Totdat ik een holistische behandeling mocht ontvangen bij Marjolein. Wat een verschil met de gewone EMDR! Ik ging niet alleen terug naar de nare beelden maar ging veel dieper. De overtuigingen die ik al meer dan 25 jaar had vastgezet in mijzelf konden worden verwijderd en zelfs worden vervangen door positieve, gewenste overtuigingen. Dit is voor mij een mijlpaal gebleken. Ik ben eindelijk verlost van de dromen en heftigste emoties. Natuurlijk raak ik het nooit helemaal kwijt, het is een stukje wat bij mij hoort. Nu kan ik daar op een goede manier mee omgaan. Na deze sessie kon Marjolein uitmeten dat er nog meer onverwerkt trauma zat en heb ik nog een sessie ondergaan. De focus had altijd op het seksueel misbruik gezeten, maar nu bleken er nog andere trauma’s te zitten die opgelost mochten worden. Hierdoor voel ik mij veel lichter en beter in balans. De warme benadering, mij compleet veilig voelen bij Marjolein, wetend dat er alle tijd is (in plaats van het afbreken van een sessie na een uur!) en de uiteindelijke focus op de positieve overtuigingen hebben voor mij het grote verschil gemaakt met de “gewone” EMDR behandelingen bij een psycholoog. Dank je wel Marjolein!

Tarieven

In mijn praktijk in Wijnjewoude
Duur: 60 minuten *
Tarief: €80,00
(*) uitloop sessie per vol kwartier is €12,50
Een EMDR sessie duurt maximaal 2 uur

© Copyright - Praktijk Marjolein de Vries 2023